Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening

Sammen skaper vi de gode resultatene!

Tallglede Regnskap DA er en liten og lokal leverandør som tilbyr alle nødvendige tjenester for å ivareta regnskap- og økonomifunksjonen for Deres bedrift under mottoet "Vi arbeider ikke med tall, men sammen med mennesker for å skape gode resultater".

Vårt mål er via fremtidsrettede og effektive løsninger å gi Deres bedrift et nyttig styringsverktøy, som sammen med høy servicegrad og en god dialog, gjør at De får utnyttet Deres virksomhet på best mulig måte ut i fra de ønsker og behov De måtte ha.

Vår web-løsning gjør det mulig å gjøre deler av regnskapet selv!

Våre typiske tjenester er:

  • Regnskapsføring, basis regnskapsføring og bransjeløsninger.
  • Elektronisk faktura.
  • Lønnsarbeid.
  • Rådgivning.
  • årsoppgjør og ligningspapirer.
  • økonomimedarbeider til leie.
Tallglede Regnskap DA - 2019